สรุปงานพัฒนาระบบกระจายน้ำ ตามงบประมาณ พ.ร.บ. ปี พ.ศ. 2560 ดำเนินการโดยกระทรวงเกษตรและสหกรณ์และกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม